Litecoin Halving je za nami - Aký bude mať dopad pre Litecoin a tažiarov?

By btnewsday | BTDailyNews | 9 Aug 2019


Litecoin (LTC) práve zažil udalosť, ktorá sa stane raz za štyri roky: halving. 5. augusta 2019 boli odmeny za Litecoin za výrobu bloku znížené na polovicu z 25 LTC na 12,5 LTC. Pri rýchlosti 2,5 minúty na vyrobený blok dochádza k zníženiu odmeny za každí blok, každých 840 000 blokov.

Pred halvingom LTC sa udiala veľká diskusia komunity, ako halving ovplyvní LTC, ktorý predchádzal tomuto významnému medzníku. Analytici si boli istí, ako to ovplyvní cenu, hašovacie problémy a sentiment komunity baníkov. V nedávnom rozhovore tvorca Litecoinu Charlie Lee vysvetlil, že predpovede sú často skôr výsledkom špekulácie komunity ako samotného halvingu.

„Mnoho ľudí nakupujú, pretože očakávajú, že cena stúpne, a to je druh sebarealizovaného proroctva. Takže, keď nakupujú, cena skutočne stúpa.“

V čase halvingu bolo vydaných približne 63 miliónov mincí, čo predstavuje takmer 75% z celkového množstva mincí. Zostáva asi 21 miliónov LTC, ktoré zostávajú na ťažbe, so súčasnou hodnotou 2 miliardy dolárov.

Ako sa bude ďalej ťažiť

Od začiatku roku 2019 sa miera hash Litecoinov zvyšovala najrýchlejšou rýchlosťou v histórii a to až do posledného mesiaca pred udalosťou halvingu. To naznačuje, že ťažiaci sa neznepokojujú poklesom odmien v rozpore s verejným sentimentom zdieľaným pred halvingom. Spoluzakladateľ jedného z najväčších banských poolov, uviedol, že vzhľadom na náklady na elektrinu 0,26 juanov (0,037 USD) za kilowatthodinu za hodinu by niektoré banské pooly ako L3+ mohli okamžite ukončiť svoje podnikanie.

Každodenní prehľad správ môžete sledovať aj na našom webe:


BTDailyNews

How do you rate this article?


0

0


BTDailyNews
BTDailyNews

BTDailyNews

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.