Zeux

By Santi21 | BITCOIN AND FRIENDS | 1 May 2019


Hi

Shot post about neo

Zeux, a London-based FinTech company, has announced that it will flip NEO into their digital wallet. This is a great news for 
NEO holders who can now use their tokens with all traders who accept Apple and Samsung Pay worldwide. NEO will be officially
available in Zeux on May 7, 2019. What actually Zeux is? Zeux is the world's first all-in-one financial service that provides a simpler payment method. The company operates through the
integration of all services into a single platform, the Zeux application, which provides a digital bank account for each user. It
also allows users to pay in all stores and offers a range of investment products. FCA (The Financial Conduct Authority) has allowed
the company to charge no account opening, money transfer, top-up, withdrawal, or fiat and crypto fees.


What do you mid about this partnerships?

THNX


Spoločnosť Zeux, FinTech so sídlom v Londýne, oznámila, že zalistuje NEO do ich digitálnej peňaženky. To je skvelá správa pre držiteľov NEO, ktorí teraz môžu využívať svoje tokeny so všetkými obchodníkmi, ktorí akceptujú Apple a Samsung Pay na celom svete. NEO bude oficiálne k dispozícii v aplikácii Zeux 7. mája 2019.


Čo vlastne Zeux je?
Zeux je celosvetovo prvá finančná služba typu all-in-one, ktorá poskytuje jednoduchší spôsob platenia. Spoločnosť funguje prostredníctvom integrácie všetkých služieb do jednej platformy a to aplikácie Zeux, ktorá poskytuje digitálny bankový účet pre každého používateľa. Taktiež umožňuje používateľom platiť vo všetkých obchodoch a ponúka celý rad investičných produktov. Spoločnosť FCA (The Financial Conduct Authority) povolila, aby spoločnosť neúčtovala žiadne poplatky za otvorenie účtu, prevody peňazí, dobitie, výbery alebo poplatky za služby fiat a krypto.

 

Dik

 

 

How do you rate this article?

0


Santi21
Santi21

Hi im Santi21 the most funny video post on Publish0x :D :D i take funny videos on BTC


BITCOIN AND FRIENDS
BITCOIN AND FRIENDS

Hello. https://www.youtube.com/watch?v=dCi3X3AbgT4 This is not my video but I recommend to see it

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.