Bakkt

By Santi21 | BITCOIN AND FRIENDS | 1 May 2019


Hi 

Short News

Bakkt

Bakkt moves forward and further evidence of this progress is that he bought Digital Asset Custody Company.

Bakkt on the go

Bakkt is a new stock exchange to set an institutional standard for cryptocenters. It is a subsidiary of ICE, which operates the 
world's largest exchanges. Now this institution is also entering the world of cryptoms. One interesting news after another is coming to us from Bakkt. Novo Bakkt has announced that it has purchased a company that provides
cryptocenter services. The DACC is thus becoming the newest part of the Bakkt ecosystem. Adam White, who previously worked as a COO at Coinbase, said it was extremely important to create a safe environment where clients
would not be worried about their finances. And it has just to secure the DACC. This company allows you to keep cryptoms on their cold
wallets. They are also insured up to $ 100 million. It is not yet clear when Bakkt will go into sharp operation. Indeed, regulatory barriers are strong for such a large institution as
ICE. Due to the physical alignment of Bitcoin futures, the impact on the BTC price can be expected to be positive.

What is yours optinions
THNX
Bakkt postupuje vpred a ďalším dôkazom tohto pokroku je, že kúpil spoločnosť Digital Asset Custody Company (DACC).

Bakkt na dobrej ceste
Bakkt je nová burza, ktorá má stanoviť inštitucionálny štandard priestoru kryptomien. Je to dcérska spoločnosť ICE, ktorá prevádzkuje najväčšie svetové burzy. Teraz táto inštitúcia vstupuje aj do sveta kryptomien.
Zo strany Bakktu sa na nás valí jedna zaujímavá správa za druhou. Novo Bakkt oznámil, že kúpil spoločnosť, ktorá poskytuje služby na bezpečné držanie kryptomien. DACC sa tak stáva najnovšou súčasťou ekosystému Bakkt.

Adam White, ktorý predtým pracoval ako COO v spoločnosti Coinbase povedal, že je nesmierne dôležité vytvoriť bezpečné prostredie, kde sa klienti nebudú báť o svoje financie. A to má práve zaistiť DACC. Táto spoločnosť umožňuje držanie kryptomien na svojich cold peňaženkách. Tie sú navyše poistené do výšky 100 miliónov dolárov

Zatiaľ nie je jasné, kedy Bakkt pôjde do ostrej prevádzky. Regulačné bariéry sú totiž silné aj pre takú veľkú inštitúciu, akou je ICE. Vďaka fyzickému vyrovnaniu Bitcoin futures sa dá očakávať, že vplyv na cenu BTC bude pozitívny.

Diki

 

 

How do you rate this article?

0


Santi21
Santi21

Hi im Santi21 the most funny video post on Publish0x :D :D i take funny videos on BTC


BITCOIN AND FRIENDS
BITCOIN AND FRIENDS

Hello. https://www.youtube.com/watch?v=dCi3X3AbgT4 This is not my video but I recommend to see it

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.